“De Euregio leest”: Stemming in de “Orde van den Prince”

Categorieën: Euregio Literatuurprijs voor Scholieren

Dat ons literatuurprojekt De Euregio leest met de Euregio Literatuurprijs voor Scholieren grensoverschrijdend enthousiast wordt ontvangen laat het Vlaams-Nederlands genootschap van de Orde van den Prince zien. Ook dit jaar kwamen verwoede lezers van de afdelingen Heerlen, Maasland en Maastricht van dit genootschap op 16 maart in Heerlen bijeen om te stemmen over de genomineerde boeken van dit jaar.

Op dezelfde wijze als op de jurydag bij de Euregio-Literatuurprijs voor Scholieren werden na de boekbespreking aan tafels in 5-minuten presentaties alle zes boeken door leden van de Orde van den Prince besproken. Hierna werden de stembriefjes uitgedeeld en steeg bij presentatoren en de aanwezige leden de spanning. Wie zou zijn/haar persoonlijke voorkeur na het beluisteren van de argumenten heroverwegen.

Voor de echte stemming bij de Euregio-Literatuurprijs voor Scholieren speelde deze stemming natuurlijk geen rol. Toch is de vergelijking met de stemming van de scholieren spannend. Ook in Heerlen staat er één naam ver boven aan: Larry Tremblay, de winnaar van dit jaar kreeg in Heerlen 11 van de 38 uitgebrachte stemmen. Daarmee komt hij met zijn boek “De naam van mijn broer” bij de stemming van de Orde van den Prince op de tweede plaats te staan. Met een miniem verschil van 12 stemmen passeert Robert Seethaler Larry Tremblay. Derde werd Tommy Wieringa, die 10 stemmen wist te behalen.

De Orde van den Prince is een a-politieke vereniging waarvan circa 3000 leden uit Vlaanderen en Nederland zich inzetten voor de Nederlandse taal en cultuur. Overeenkomstig de lijfspreuk amicitia en tolerantia zet de vereniging zich sedert haar stichting in 1955 in voor vriendschap, respect en tolerantie.