De ronden van de critici: videoberichten van Pascale Hugues, Martin Zingg en Emile Hollman

Categorieën: Euregio Literatuurprijs voor Scholieren

Bij de Euregio Literatuurprijs voor Scholieren staan de grensoverschrijdende bijeenkomsten en de intensieve uitwisselingen over de hedendaagse literatuur centraal. Ons doel bestaat erin jonge deelnemers de mogelijkheid te geven gesprekken te voeren met gerenommeerde literaire critici. De rondetafelgesprekken van de critici maken integraal deel uit van dit programma.

Door de huidige omstandigheden in verband met het coronavirus was het helaas niet mogelijk om deze gesprekken in levenden lijve uit te voeren. Onze literaire critici hebben ons echter videoberichten gestuurd. Emile Hollman (in het Nederlands), Martin Zingg (in het Duits) en Pascale Hugues (in het Frans) vertellen ons hun meningen over de zes genomineerde romans en geven u op die manier de mogelijkheid om uw eigen conclusies te trekken:

In deze vreemde tijden moeten we onze activiteiten veel aan de situatie aanpassen. We moeten ook rekening houden met reglementen die soms veel verschillen binnen de Euregio Maas-Rijn. We hebben de dag van de jury vervangen door een systeem van stemmen op afstand, waarbij we de leerkrachten gevraagd hebben om ons de stemmen van hun leerlingen door te geven. Zo zullen we toch de winnaar kunnen uitroepen. We houden u op de hoogte, vooral voor de prijsuitreiking!