John von Düffel

Houwelandt
DuMont 2004

Les Houweland
Albin Michel 2006

De familiereünie
Prometheus 2006

Alle talen

Over dit boek:

Evenals in zijn bekroonde debuutroman 'Vom Wasser'* (1998) is het water het 'leitmotif' in deze geschiedenis van een familie die vervuld is van schuld, schaamte en vervreemding. De zoektocht naar wat hen toch bindt, wordt afwisselend door de hoofdpersonen verteld. De grootvader is een trotse patriarch, een dwangmatige en godzoekende asceet, voor wie het dagelijkse zwemmen in zee een gevecht is met zichzelf en met zijn onmogelijkheid te communiceren en lief te hebben. Zijn vrouw stelt de familierelaties op scherp door het organiseren van zijn komende tachtigste verjaardagsfeest. Zijn zoon belichaamt in al zijn mislukkingen zijn tegenbeeld, terwijl zijn kleinzoon uiteindelijk de enige is die de confrontatie met zichzelf niet uit de weg gaat en daardoor de famlie nieuw leven weet in te blazen. (Flaptekst)