Begroetingswoord van onze beschermvrouwe Gisela Walsken

De Euregio leest, in drie landen en talen – in België, Duitsland en Nederland. Het doet me zeer veel plezier het beschermheerschap van dit project, dat over grenzen van landen en talen heen gaat, in 2016 op mij te mogen nemen. Een initiatief dat het idee van de Euregio literatuurprijs voor scholieren opneemt, maar zich niet alleen aan scholieren richt, maar in gelijke mate aan jongeren en volwassenen. De Euregio leest heeft ieder jaar betrekking op de zes genomineerde boeken van de Euregio literatuurprijs voor scholieren: twee Franstalige boeken, twee Duitstalige boeken en twee Nederlandse respectievelijk Vlaamse boeken. Mensen die geïnteresseerd zijn in literatuur kunnen zich in meer dan 70 deelnemende boekwinkels en bibliotheken uit de hele Euregio van de werken overtuigen, die voor de Euregio literatuurprijs voor scholieren zijn genomineerd. Bovendien is het mogelijk zich via de internetsite www.euregio-lit.eu respectievelijk via Facebook bij bestaande leeskringen aan te sluiten of eigen leeskringen op te richten en met gelijkgezinde mensen van gedachten te wisselen. De auteurs alsook de vertalers van de genomineerde werken reizen voor lezingen door de Euregio.

Juist in tijden van toenemende scepsis tegenover Europa is het belangrijk om mensen mogelijkheden te tonen zich met andere talen en regio’s uiteen te zetten. Ik wens het project De Euregio leest het succes om tot een dieper grensoverschrijdend begrip bij te dragen. Ik dank de initiatiefnemers heel hartelijk voor hun onvermoeibare engagement.

Met vriendelijke groeten

Gisela Walsken

Voorzitster van de districtsregering Keulen