Danielle Losman

Danielle Losman, geboren in Gent, is vertaalster uit het Nederlands in het Frans. Na haar doctoraat aan de Université libre de Bruxelles (ULB), op het gebied van de natuurwetenschappen, heeft zij zich eerst vele jaren gewijd aan onderzoek en onderwijs. Als literatuurliefhebster ging zij vervolgens naar het Centre Européen de Traduction Littéraire (Europees centrum voor literaire vertaling), waar zij in de eerste eindexamenklas was (1989-1991).

Zij vertaalt poëzie en toneelstukken van o.a. Hugo Claus, Els Moors en Erik Spinoy. Zij vertaalt ook romans, waaronder diverse werken van Margriet de Moor, Stefan Hertmans, Dimitri Verhulst en Toine Heijmans, alsmede de vier korte verhalen van Nescio voor de Franse uitgeverij Gallimard. Zij heeft ook bijgedragen aan het tijdschrift Septentrion. Danielle Losman is lid van het Vertalerscollectief Brussel.

"Wetenschap en literatuur zijn zeker niet antimonisch. Een wetenschapper moet zich op een duidelijke en elegante manier uitdrukken. De wiskunde bijvoorbeeld heeft een terminologie die niet onderdoet voor de poëtische taal: zij is beknopt, beschrijvend, elegant en creatief."

Met haar vertaling van Toine Heijmans Pristina in het Frans is Danielle Losman genomineerd voor een vertaalprijs in het kader van de Euregio Literatuurprijs voor Scholieren 2022.

(september 2021)

Danielle Losman, Photo: © privat
Danielle Losman, Photo: © privat