edition amikejo

De edition amikejo is een interne uitgeverij van de vereniging EuregioKultur e.V..

Enerzijds zullen door de interne uitgeverij de teksten van de prijswinnaars van het project NXT-TXT worden gepubliceerd. Anderzijds zal zij toekomstig indien noodzakelijk de publicatie van vertalingen mogelijk maken, die voor het project Euregio Literatuurprijs voor Scholieren (bovenal uit het Nederlands) mankeren.